Representation in Kielce

25-310 Kielce, ul. Kościuszki 11
tel. (0-41) 34-465-06

 

AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "PROFESJA" SPÓŁKA Z O.O. - WIŚNIÓWKA K/ KIELC

BANK SPӣDZIELCZY - CHʘCINY

BANK SPÓŁDZIELCZY - GNOJNO

GS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" - HRUBIESZÓW

HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY - KIELCE

KIELECKA SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO - KIELCE

KIELECKIE ZAKŁADY MEBLARSKIE SPÓŁDZIELNIA PRACY - KIELCE

KRAJOWY ZWIĄ„ZEK SPÓŁDZIELNI ZABAWKARSKICH I WZSP - KIELCE

PRZEDSIʘBIORSTWO GÓRNICZE "SKALNIK" - WIŚNIÓWKA

PRZEDSIʘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNE "DOLOMIT" - RADKOWICE

REJONOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY OGRODNICZO PSZCZELARSKA - KAZIMIERZA WIELKA

REJONOWA SPӣDZIELNIA PRACY - PIŃCZOW

REMONTOWO BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY "REMBUD" - OSTROWIEC ŚWIʘTOKRZYSKI

REMONTOWO BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ROZBUDOWA" - STALOWA WOLA

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA - ODROWĄ„ŻEK

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "ZGODA" - WŁOSZCZOWA

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW - STARACHOWICE

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA - KIELCE

SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU CHEMICZNO-MINERALNEGO "CHEMINAR" - KIELCE

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG WIELOBRANŻOWYCH - BUSKO ZDRÓJ

SPÓŁDZIELNIA PRACY ZABAWKARSKO-METALOWA "PRECYZJA" - KIELCE

SPÓŁDZIELNIA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "DRZEWIARZ" - KOŃSKIE

ŚWIʘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU ZABAWKARSKIEGO - KIELCE

ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG OGRODNICZYCH - KIELCE

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGR. SPÓŁDZIELNIA PRACY - KIELCE

 

logocecop

 

logotyp Coopedia