EVERY COOPERATIVE MAY JOIN OUR ASSOCIATION BY FILLING IN THE FOLLOWING DECLARATION

 


(nazwa spółdzielni)

(miejscowość i data)
 
(miejscowość, adres)
 

DoZarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni WARSZAWA

DEKLARACJA

Na podstawie art. 240 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210 z późniejszymi zmianami),Statutu Związku Lustracyjnego Spółdzielni oraz uchwały Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni wnosimy o przyjęcie


(nazwa spółdzielni, miejscowość, adres)

w poczet członków Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

Jednocześnie deklarujemy wpisowe w kwocie 1000 złotych oraz składkę roczną w wysokości 700 zł. 

Prezes Zarządu Spółdzielni
......................................................
(podpis)

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni
.....................................................
(podpis)

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia