polskie wydanie 1 1

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE". 

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze. 

KPO dla PES grafika

Uchwalona 5 sierpnia 2022 roku ustawa o ekonomii społecznej potwierdziła obecność spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w definicji podmiotów ekonomii społecznej. Rozszerzyła ją nawet o spółdzielnie produkcji rolnej.

Tym samym spółdzielnie pracy są beneficjentem programu, który 17 stycznia 2023 roku ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a który jest zatytułowany „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

W imieniu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES) zapraszamy do wzięcia udziału w debacie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w ramach 14. edycji  Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (OSES), która odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Pałacyku Ksawerego Konopackiego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 11/13, w dzielnicy Praga-Północ, w godzinach 14:30 – 16:30.

W tym roku w ramach OSES poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Krajowy Plan Odbudowy – co może przynieść nowego? Jakie środki i na co rząd przewidział dla ES w KPO i jak je optymalnie wykorzystać?
  • Co powinien finansować rządowy program wsparcia ES przewidziany w Ustawie o Ekonomii Społecznej?
  • Czy potrzebny jest fundusz wsparcia przedsiębiorczości społecznej? Z jakich środków powinien powstać i co finansować?

webinar nauwc cecop 5 dec 1

Dyskusja poświęcona temu, jak mierzyć wpływ społeczny przedsiębiorstw spółdzielczych toczy się w Polsce od lat, jeśli nie od dekad. Wszelkie próby wypracowania narzędzia, które dałoby sektorowi miarodajne wskaźniki dotyczące efektów, jakie przynoszą działania spółdzielni nie tylko w obszarze biznesowym (tutaj wskaźniki są jednoznaczne), ale właśnie społecznym, do tej pory się nie upowszechniły.

Podobna dyskusja toczy się na poziomie Unii Europejskiej, a poszczególne kraje mają większe lub mniejsze sukcesy w tym obszarze. Z pewnością są jednak dwa kraje, które w tym temacie wiodą prym i jest to Hiszpania oraz Włochy.

30 lecie ZLSP 104

Pandemia opóźniła te obchody o rok, ale udało się! 22 września 2022 roku blisko setka przedstawicieli spółdzielni zrzeszonych w ZLSP, pracowników Związku oraz zaproszonych gości świętowała w Krakowie Jubileusz 30-lecia Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

Związek powstał 14 listopada 1991 roku jako inicjatywa środowiska, które zintegrowało się wobec niezwykle trudnej sytuacji powstałej wskutek uchwalenia tzw. specustawy z 20 stycznia 1990 roku. Przez 30 lat działalności ZLSP spółdzielnie skutecznie przestawiły się na warunki gospodarki wolnorynkowej, skorzystały z procesu integracji Polski z Unią Europejską, zmodernizowały swoją działalność, przetrwały kolejne kryzysy, pokazując że bywają na nie bardziej odporne niż inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obecność spółdzielczości pracy w sektorze ekonomii społecznej otworzyła nam drogę do współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, administracją publiczną, środowiskiem naukowym. Przedstawiciele tych sektorów byli bardzo licznie obecni w trakcie spotkania.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz