ZLSP prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie:

  • lustracji i badania sprawozdań finansowych spółdzielni,
  • doradztwa, instruktażu i szkolenia finansowego, prawnego i samorządowego członków rad nadzorczych, zarządów oraz służb funkcjonalnych spółdzielni pracy i organizacji spółdzielczych,
  • kształcenia kadr dla spółdzielni oraz współpracy naukowo-technicznej i działalności wydawniczej,
  • archiwizowania dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych,
  • integracji gospodarczej i promocji spółdzielni pracy w kraju i zagranicą,
  • funkcjonowania funduszy samopomocowych, w tym spółdzielczego funduszu rozwoju i spółdzielczego funduszu poręczeń kredytowych,
  • nadawania spółdzielniom pracy i organizacjom spółdzielczym oraz ich członkom nagród i wyróżnień za działalność samorządową i gospodarczą - państwowych, branżowych, regionalnych spółdzielczych i innych,
  • popularyzacji międzynarodowych zasad spółdzielczych i tradycji polskiej spółdzielczości pracy,
  • reprezentowania środowiska spółdzielczości pracy w kraju i zagranicą,

 

                                                                                                     

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz