1 grudnia 2020 r. Europejska Federacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych (CECOP), wspólnie z organizacją członkowską, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy zorganizowała międzynarodowe wydarzenie w formie online, którego temat koncentrował się na roli edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomii Społecznej. Wydarzenie początkowo planowane we wrześniu w Krakowie, ze względu na panującą pandemię, zostało przeniesione do świata wirtualnego i odbyło się na platformie ZOOM.

W pierwszej części konferencji prowadzonej przez Milę Shamku, kierowniczkę ds. rzecznictwa CECOP, wystąpili m.in. Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, wirtualnie w formie nagranego we wrześniu przesłania Dyrektor Generalna CECOP, Pani Diana Dovgan, Pani Ulla Engelmann, Kierownik ds. Klastrów  i Ekonomii Społecznej w Wydziale ds. Rozwoju z Komisji Europejskiej, która zaprezentowała wprowadzenia do prac nad Unijnym Planem Działania na rzecz ES, Pan Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który przedstawił polskie doświadczenia w konstruowaniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Pani Anna Bulka, Przewodnicząca grupy ds. edukacji w KKRES, która zaprezentowała doświadczenia grupy ds. edukacji w Krajowym Komitecie Rozwoju ES w Polsce.

W drugiej części konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 praktyków z Francji, Hiszpanii i Polski. Pierwszym z nim był Pan Arthur Lauvergnier, który opowiedział o tym jak za sprawą takich projektów jak projekt Usługowej Spółdzielni Młodych CJS, spółdzielczość może działać w obszarze edukacji. Drugi prelegent Pan Jorge de la Calle Martín, Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych w Spółdzielczej Grupie Szkół Gredos San Diego w Madrycie, opowiedział o kształceniu młodzieży w kierunku spółdzielczej przedsiębiorczości w Hiszpanii. Trzecim prelegentem była Pani Joanna Duda, profesor na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, która opowiedziała o tym jak temat spółdzielczości działa i sprawdza się w programie nauczania studentów na AGH i dlaczego warto wprowadzać ten temat na inne polskie uczelnie.  

W trakcie wszystkich wystąpień, uczestnicy spotkania mieli okazję na dyskutowanie, komentowanie i dzielenie się swoimi refleksjami na ogólnodostępnym chacie, na podstawie którego prowadząca spotkanie Pani Mila Shamku zadała pytania prelegentom i zainicjowała dyskusję. W odpowiedzi na poruszane podczas konferencji kwestie oraz toczącą się dyskusję zarówno na chat i na żywo, Pani Joanna Brzozowska-Wabik, Członek Zarządu ZLSP we współpracy z Antonem Möllerem, przygotowała rekomendacje dotyczące obecności edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz ES. W rekomendacjach tych wskazała, iż w ocenie uczestników edukacja powinna stać się jednym z priorytetów wieloletniej strategii rozwoju tego sektora w Unii Europejskiej. Powinna ona być obecna w nim co najmniej w 3 wymiarach – kształcenia kadr sektora, aby dzięki temu podmioty w większym stopniu realizowały swoje cele ekonomiczne ale też społeczne, edukowania na temat ekonomii społecznej, ale również poprzez ekonomię społeczną, a więc wykorzystywanie modelu spółdzielczego np. do prowadzenia działalności w branży edukacyjnej. Podejście „learning by doing” przynosi bowiem najlepsze efekty. Jednym z najważniejszych punktów, który powinien być zawarty to apel do krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby niwelowały bariery prawne w powoływaniu tego typu innowacyjnych podmiotów.

Na koniec konferencji, wystąpił i podzielił się swoimi refleksjami inny przedstawiciel DG GROW z Komisji Europejskiej, Pan Patrick Klein, który mówił o tym, jak ważne jest żeby ekonomia społeczna w tym spółdzielczość znalazła się nie tylko w programach na uczelniach, ale na wszystkich poziomach nauczania począwszy od nauczania przedszkolnego. Jego zdaniem jest to możliwe tylko wtedy, kiedy interesariusze zaczną współpracować ze sobą w tym temacie, angażować się wspólnie w dedykowane projekty i sygnalizować krajowym władzom potrzebę tych zmian.  Mówiąc o spółdzielczości, jej wartościach i potrzebie promowania jej wśród młodych pokoleń, odniósł się do słów Nelsona Mandeli, że „obecna młodzież, to przyszli liderzy”, którzy muszą i chcą otwierać się na nowe rozwiązania, alternatywne formy biznesowe takie jak spółdzielczość.

Na zakończenie konferencji, Prezydent CECOP, Pan Giuseppe Guerini pogratulował organizatorom konferencji za niewątpliwy jej sukces. W odpowiedzi na jego komentarz, Pan Janusz Paszkowski, Prezes ZLSP wspólnie z ww. Anną Bulką odznaczył Pana Gueriniego oraz ww. Dianę Dovgan medalem 120-lecia spółdzielni uczniowskich,  dziękując im za wsparcie w propagowaniu idei spółdzielczych wśród młodzieży szkolnej w Polsce.

Konferencja, mimo, że trwała niecałe 3 godziny była przepełniona merytorycznymi treściami oraz praktycznymi wskazówkami zarówno dla tych, którzy z tematem spółdzielczości dopiero się zapoznawali i dla tych, którzy potrzebują ukierunkowania swoich dalszych działań i starań w odniesieniu do Ekonomii Społecznej i spółdzielczości oraz ich roli w edukowaniu i kształtowaniu obecnych i przyszłych pokoleń w Polsce. Liczymy, że nasze rekomendacje i inspirujące wystąpienia zapadną w pamięć różnych interesariuszy ES, w tym decydentów politycznych, którzy usłyszą o wynikach tej konferencji i zainteresują się tematem edukacji w kontekście Ekonomii Społecznej, w tym spółdzielczości w krajach gdzie wciąż brakuje narzędzi, zachęt i dostępnej wiedzy na ten temat.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia