16 czerwiec 2016r.

Dzięki panu Romanowi Ciepieli Prezydentowi Miasta Tarnowa, który ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego „Spółdzielnie Uczniowskie – młodzi na start”, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości niesie „kaganek oświaty spółdzielczej” do tarnowskich szkół ponadgimnazjalych. Pierwszym etapem realizacji projektu były spotkania informacyjne kierowane do młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców. Spotkania organizowane były w taki sposób, aby każdy z zainteresowanych mógł pozyskać wiedzę o spółdzielczości i spółdzielniach uczniowskich.

Dotychczas odbyło się 8 spotkań informacyjnych, które zostały zorganizowane w maju i czerwcu 2016 roku w: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ,Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących.

Podczas spotkań, które zostały przygotowane osobno dla uczniów i dla „dorosłych” prelegentami byli specjaliści – praktycy, przedstawiciele spółdzielczości m.in.:

  1. Anna Bulka - Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, przybliżała zasady i wartości spółdzielcze, które są aktualne do dziś a kształtowały się przez lata od powołania 200 lat temu przez Stanisława Stasica pierwszej praspółdzielni. Wśród uczniów największe zainteresowanie wzbudziły przykłady firm, które są spółdzielniami w tym szczególną niespodzianką była informacje, że FC Barcelona jest klubem sportowym, który działa właśnie w tej formie.
  2. Wanda Matyja - Prezes Spółdzielni Pralniczej w Tarnowie, doświadczona tarnowska działaczka spółdzielcza, absolwentka tarnowskiej szkoły średniej wspominała jak zaczynała swoją przygodę ze spółdzielczością właśnie w spółdzielni uczniowskiej.
  3. Danuta Litwin – Żywiec, Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, opowiadała o tajnikach prowadzenia szkolnego sklepiku. Spółdzielnia uczniowska, to nie tylko sklepik, ale warto wiedzieć jakie wymagania musi się spełniać, aby go prowadzić.
  4. Stanisław Pierzga - Dyrektor Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Lisiej Górze, w bardzo przystępny sposób prezentował poza finansową ofertę banków spółdzielczych i ich działalność w zakresie nauki oszczędzania i edukacji finansowej.

Dla rodziców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach przygotowano materiał wyjaśniajacy idee spółdzielcze i zasady działania spółdzielni uczniowskich.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia