Organizacje spółdzielcze zaangażowane w Projekt „Saving Jobs!” wierzą, że warto skupić swoje działania na młodych, gdyż dzięki nim temat/idea akcjonariatu pracowniczego ma szansę na większy rozgłos.

Młodzi ludzie, z natury bardziej otwarci na nowe pomysły, mogą być bardziej zainteresowani przekształceniami przedsiębiorstw w spółdzielnie, szczególnie w krajach, które nie mają pozytywnych konotacji ze spółdzielczością, np.: w Danii czy Polsce.

W Polsce, zauważalny jest także wśród młodzieży trend poszukiwania pracy zawodowej opartej na wartościach i ideach, które pozwoliłyby na humanistyczny stosunek pracy i takie relacje zawodowe.

Projekt, którego uczestnicy pochodzą z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii i Polski, ma na celu upowszechnienie hiszpańskich doświadczeń związanych z akcjonariatem pracowniczym w pozostałych krajach zaangażowanych w tej Projekt. Warto wspomnieć, iż w Hiszpanii od 30 lat przeprowadza się akcjonariat pracowniczy i stanowi on silną podwalinę hiszpańskiego ruchu spółdzielczego.

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółdzielnie to zazwyczaj wynik dwóch scenariuszy. Pierwszy to problem z sukcesją, kiedy właściciel przedsiębiorstwa w dobrej kondycji, przechodzi na emeryturę. Drugi scenariusz to wynik bankructwa, kiedy to pracownicy podejmują decyzję przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem, przekształcając je jednocześnie w spółdzielnię.  

Od 2008 roku kilka hiszpańskich spółdzielni należących do Hiszpańskiej Federacji Spółdzielni Pracy (COCETA) działa na rzecz wsparcia pracowników i pracodawców w procesie przekształceń. W ciągu ostatnich 9 lat to właśnie dzięki nim, ponad 100 przedsiębiorstw w Hiszpanii dokonało udanych przekształceń.

Zaangażowani w Projekt Hiszpańscy eksperci z UCOMUR (Związek Spółdzielni Pracy Regionu Murcji), FEVECTA (Federacja Spółdzielni Pracy Regionu Walencji), FAECTA (Federacja Spółdzielni Pracy Regionu Andaluzji), FCTC (Federacja Spółdzielni Pracy Regionu Katalonii) i ANEL (Związek Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej Regionu Nawarry) maja za zadanie opracowanie materiałów szkoleniowych (przewodników, instruktarzy, filmów wideo, itp.), które następnie zostaną przesłane do europejskich partnerów Projektu: Cooperatives UK (Wielka Brytania), Kooperationen (Dania), ZLSP (Polska) oraz do Europejskiej Organizacji Ekonomii Społecznej (REVES), których zadaniem, na tym etapie projektu, jest pomoc przy rozpowszechnianiu tych materiałów. W maju br., po otrzymaniu i przetłumaczeniu materiałów na język ojczysty, w każdej ww. partnerskiej organizacji odbędą się szkolenia z hiszpańskimi ekspertami, w ramach których uczestnicy szkoleń będą również mogli przeanalizować wybrane przykłady przekształceń przedsiębiorstw w formę spółdzielczą.

Spotkanie w Kopenhadze

Ostatnie spotkanie Partnerów Projektu w celu omówienia struktury materiałów szkoleniowych oraz samych szkoleń odbyło się w siedzibie Kooperationen w Kopenhadze.

 

Podczas spotkania, REVES zaprezentowała wyniki analizy dot. sytuacji w każdym kraju biorącym udział w Projekcie. Po prezentacji, obecni na spotkaniu Partnerzy, odbyli debatę, z której wspólnie wyciągnięto wnioski, iż młodzi ludzie pełnią kluczową rolę w projektach tego rodzaju, szczególnie w krajach gdzie spółdzielczość pracy wciąż nie cieszy się dużą popularnością i kojarzona jest zwykle z komunizmem np. w Danii i Polsce,.

 

W tych krajach, młodzi ludzie są dużo bardziej otwarci na spółdzielczość. Wielu z nich interesuje się ruchem i czerpie z nowych trendów np.: ekonomii współpracy (collaborative economy) czy z nowych technologii Doliny Krzemowej (Silicon Valley). Mimo tego, że tradycyjne spółdzielnie pracy nie w pełni akceptują nowe trendy, uważając iż grozi to zatraceniem wartości jakie przyświecają ruchowi spółdzielczemu, to idea „dzielenia się” leży u podstaw spółdzielczości i może okazać się dobrą szansą, aby przekonać do siebie młodych ludzi oraz, co za tym idzie, tworzyć nowe spółdzielnie pracy.

Niektóre organizacje, np. Kooperationen, wyraziły szczególne zainteresowanie przekształceniami w spółdzielnie przedsiębiorstw w dobrej kondycji, które mają problem z sukcesją. Powód ich zainteresowania spowodowany jest tym, iż w Danii nie ma wielu przypadków bankrutujących przedsiębiorstw, ale jest za to mnóstwo przypadków gdzie właściciele firm, przechodząc na emeryturę, nie mają komu powierzyć ich działalności. Zatem, możliwość przekształcenia przedsiębiorstwa dobrze prosperującego w spółdzielnie zaoszczędziłaby pracodawcy środków i czasu oraz pozwoliłaby pracownikom na zachowanie pracy w tym samym miejscu.  

 

logocecop

 

logotyp Coopedia