W dniach 19-21 maja 2017 roku w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem, odbyło się 45 Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, które jest jednym z najważniejszych w Polsce cyklicznych (dwa razy do roku) wydarzeń dotyczących gospodarki nieprzerwanie dobywających się od ponad 20 lat. W tej edycji wzięło udział ponad 500 osób ze świata akademickiego (w tym ponad stu osiemdziesięciu studentów), administracji rządowej, samorządowej, kultury i wielu innych środowisk. Organizatorem Sympozjum była Fundacja GAP (Wydział Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner.

PM 0657

Gospodarzem pierwszego dnia Sympozjum, poświęconego „Firmie-Idei”, był dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaś partnerem dnia był Open Eyes Economy Summit. Gospodarzem drugiego dnia, poświęconego spółdzielczości, był Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, a prowadzącą Pani Joanna Brzozowska-Wabik, Członek Zarządu Związku ZLSP.

Pierwszego dnia dyskutowano o koncepcji „Firma-Idea”, której autorem jest  prof. Jerzy Hausner oraz Mateusz Zmyślony. Wśród osób dyskutujących o możliwości prowadzenia firm opartych na wartościach w dzisiejszych realiach rynkowych dyskutowali m.in. prof. Andrzej Blikle, prof. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), prof. Krzysztof Obłój, dr Michał Rutkowski (Bank Światowy).

Uczestnicy Sympozjum mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu dziecięcego ŚpiewaGAP, którego występ wzbudził ogólne zainteresowanie i podziw dla młodych talentów.

Tego samego dnia, rozstrzygnięto konkurs sympozjalny na najlepszy esej naukowy oraz wręczono nagrodę zwyciężczyni konkursu, Pani Joannie Trzeciak, której praca, jest poświęcona spółdzielczości. Laureatka oprócz głównej nagrody jaką jest płatny staż w TAURON Polska Energia S.A. – polskim przedsiębiorstwie grupującym spółki z branży energetycznej, drugim pod względem wielkości w Polsce, otrzymała od Prezesa ZLSP, Pana Janusza Paszkowskiego, dyplom uznania oraz srebrną monetę wybitą przez Mennicę Polską z okazji Jubileuszu 25-lecia ZLSP.

PM 0602

Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, organizatorzy Sympozjum, przygotowali kilka atrakcji, m.in. wizytę na Słowackim Spiszu, pieszą wycieczka czy grę miejską dla najmłodszych. Delegacja ZLSP wybrała się na wycieczkę, której przewodził Prezes Związku, Pan Janusz Paszkowski.

Drugi dzień, poświęcony Spółdzielczości, którego Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy był partnerem i gospodarzem rozpoczął się o godzinie 11:00 spotkaniem profesora Jerzego Hausnera z członkami Rady Nadzorczej ZLSP oraz zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m.in. Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek. Profesor przedstawił swoją koncepcję związaną z przyszłością gospodarki rynkowej, podkreślił potrzebę przejścia od tzw. gospodarki oportunistycznej do gospodarki opartej na relacjach oraz omówił znaczenie zarządzania zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie. W trakcie dyskusji pytano profesora m.in. o bieżącą ocenę sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju oraz o rolę spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Program merytoryczny skierowany do studentów podzielony był na trzy elementy. Wstępne prezentacje przedstawione przez Janusza Paszkowskiego – Prezesa Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Joannę Brzozowską-Wabik – Członka Zarządu ZLSP koncentrowały się na przedstawieniu specyfiki działania spółdzielni, wartości i zasad na jakich się opierają, historii ruchu spółdzielczego oraz aktualnych danych statystycznych dotyczących poszczególnych branż i udziału spółdzielczości w gospodarce narodowej. Następnie podkreślono, że w ostatnich latach spółdzielczość pojawia się w debacie publicznej w zupełnie nowych kontekstach, m.in. w kontekście ekonomii społecznej, poszukiwania modelu przedsiębiorstw opartych na wartościach, energetyki obywatelskiej, przekształcania firm znajdujących się w kryzysie we własność pracowniczą oraz wielu innych.

Pierwszy panel zatytułowany „Spółdzielcza tradycja” rozpoczął dr. Adam Piechowski wprowadzeniem w tematykę ruchu spółdzielczego w Europie, reprezentujący Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej. Uczestnicy Sympozjum mieli szansę zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi sektora, informacjami na temat udziału spółdzielczości w gospodarkach państw europejskich oraz konkretnymi przykładami dobrze prosperujących przedsiębiorstw tego typu. Pan Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, podkreślił rolę współpracy pomiędzy spółdzielniami i współpracy w ogóle, omówił rolę instytucji zrzeszających i reprezentujących sektor oraz pokazał specyfikę sektora bankowości spółdzielczej. Uczestnicy Sympozjum mogli się również przyjrzeć bliżej specyfice zarządzania spółdzielnią pracy dzięki prezentacji Ryszarda Mosura – Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy MUSZYNIANKA, który opowiedział o „drodze do sukcesu” tej znanej marki, podkreślił, że jest to sukces wszystkich pracowników oraz pokazał społeczną działalność Spółdzielni.

Drugi panel został poprzedzony projekcją filmu „Working together for a cooperative future”, który przedstawia 9 przykładów spółdzielni z całego świata zakładanych przez młode osoby. Takie przykłady zostały zaprezentowane w panelu zatytułowanym „Nowa era spółdzielczości”. Spółdzielnia OGNIWO w Krakowie reprezentowana przez Weronikę Śmigielską prowadzi kawiarnio-księgarnię. Założyło ją 10 młodych osób, a aktualnie zrzesza 21 członków. Jest spółdzielnią pracy i użytkowników, a kawiarnia miejscem gdzie spotykają się miejscy aktywiści, odbywają się promocje książek, festiwale, szkolenia dla organizacji pozarządowych i wiele innych. Spółdzielnia socjalna BROWAR SPÓŁDZIELCZY przedstawiona przez Agnieszkę Dejna to spółdzielnia szczególna, gdyż 90 % osób w niej zatrudnionych to osoby niepełnosprawne umysłowo, głównie absolwenci Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pucku. Spółdzielnia Nasza Energia zaprezentowana przez Arnolda Rabiegę to pierwsza i na razie jedyna w Polsce spółdzielnia realizująca w praktyce ideę energetyki obywatelskiej. Założona została na Zamojszczyźnie. Zrzesza przedstawicieli lokalnych samorządów, firm komercyjnych i mieszkańców. Z kolei ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to przedsięwzięcie zrzeszające dzisiaj ponad 200 członków. Zatrudnia ok. 600 doradców w całej Polsce. Jak podkreślił Artur Nowak-Gocławski, Spółdzielnia zaangażowana jest mocno w tworzenie środowiska dla społecznie odpowiedzialnych instytucji finansowych. W podsumowaniu panelu dr Bartłomiej Błesznowski reprezentujący Uniwersytet Warszawski starał się odpowiedzieć na pytanie na ile trend tworzenia spółdzielni w Polsce i na świecie jest jedynie chwilową modą a na ile ma szansę stać się trwałą tendencją.

Na zakończenie dnia, organizatorzy zaplanowali spotkanie, na którym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele ZLSP, usłyszeli słowa uznania i podziękowania za współpracę przy organizacji 45 Sympozjum GAP.

Warto dodać, że wykładom i dyskusjom towarzyszył bogaty program kulturalny, m.in. śpiewogranie z udziałem Andrzeja Sikorowskiego, przedstawienie teatralne reżyserowane przez Krzysztofa Maternę, otwarcie wystawy prof. Misiaka i wiele innych.

W ramach dwudniowych wydarzeń sympozjalnych Fundacja GAP kręciła dwa filmy: jeden poświęcony wyłącznie 45 Sympozjum GAP oraz drugi poświęcony spółdzielczości. Podczas kręcenia drugiego filmu, wybrani przez Prezesa Związku przedstawiciele, mieli okazję wypowiedzieć się na tematy spółdzielcze przed kamerą. Fundacja GAP przeprowadziła wywiady z wybranymi studentami, prof. Hausnerem i innymi osobami spoza sektora spółdzielczego, których opiniotwórcze wypowiedzi posłużą do nakręcenia materiału. Pracą nad zmontowaniem filmu zajmuje się w całości Fundacja GAP.

PM 0910

 

logocecop

 

logotyp Coopedia