W dniach 28-30 listopada przedstawiciele polskiego ruchu spółdzielczego tj. Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Mieczysław Grodzki, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Pan Janusz Paszkowski oraz Asystentka Prezesa ZLSP i Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Pani Urszula Fila-Kicman wzięli udział tegorocznym 13 Walnym Zgromadzeniu ICA Regionu Azji i Pacyfiku oraz 10 Forum Spółdzielczym, które odbyły się w stolicy Iranu.

Wyżej wymienione polskie organizacje spółdzielcze otrzymały oficjalne zaproszenie od Irańskiej Izby Spółdzielczej – gospodarza konferencji – i za wyjątkiem Sekretarz Generalnej CECOP-CICOPA Europe, Pani Diany Dovgan, byli jedynymi europejskimi przedstawicielami na tym wydarzeniu.

Wydarzenie zgromadziło ponad 300 uczestników z 25 krajów, w tym przedstawicieli różnych sektorów spółdzielczych, ekspertów ds. ekonomii społecznej i spółdzielczości oraz decydentów politycznych tj. Marszałek Irańskiego Parlamentu czy Minister Gospodarki w Iranie.

28 listopada, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Iranie, odbyło się 10 Spółdzielcze Forum Azji i Pacyfiku. Tematem przewodnim tego wydarzenia były spółdzielnie, które pomagają przedsiębiorstwom stawać się bardziej zrównoważonymi podmiotami. Forum podzielone było na trzy sesje, z której każda odnosiła się do głównego tematu. Pierwsza dot. zaangażowania spółdzielni w pomoc przedsiębiorstwom, aby stawały się bardziej odporne i zrównoważone. W tej sesji, prelegenci podali przykłady osiągnięć w budowaniu świadomości, postępów, ale też wyzwań i dalszego kierunku działania w tym temacie. Druga sesja dotyczyła tworzenia ekosystemu dla spółdzielni i w niej prelegenci ministerialni wraz ze spółdzielcami opowiedzieli o tworzeniu sprzyjających warunków dla ruchu spółdzielczego w regionie Azji i Pacyfiku. Ponad to, poruszyli kwestie dotyczące spółdzielczego kształcenia, budowania partnerstw z interesariuszami i współpracy między spółdzielniami. Trzecia zarazem ostatnia sesja poświęcona była innowacji na rzecz inkluzyjnego i zrównoważonego rozwoju. W niej, różni specjaliści w tym Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Mieczysław Grodzki, zaprezentowali i przedyskutowali temat innowacji w dziedzinie rolnictwa, świata pracy, własności i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjności. Prezes KRS zaprezentował swoją organizację, europejski odpowiednik ICA Azji i Pacyfiku – Cooperatives Europe oraz podał przykłady inicjatyw i działań podejmowanych przez KRS i ruch spółdzielczy w Polsce, które dążą do wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ. Na koniec, zaprosił zebranych na sali przedstawicieli do współpracy z KRS, podkreślając, że ruch spółdzielczy w Polsce jest otwarty na współpracę z rożnymi krajami w tym krajami z Regionu Azji i Pacyfiku.

Tego samego dnia, polska delegacja odbyła kilka istotnych rozmów z przedstawicielami Ogólnochińskej Federacji Spółdzielni Dostawców i Sprzedawców (ACFSMC), Japońskiego Związku Spółdzielni Pracy (JWCU), Wietnamskiego Związku Spółdzielczego (VCA), Koreańskiej Federacji Spółdzielni Pracy (KFWC) czy Malezyjskiej Ogólnokrajowej Organizacji Spółdzielczej (ANGKASA) w celu zaproszenia ich do odbycia szkoleń z różnych spółdzielczych zagadnień, szkoleń organizowanych przez ZLSP na terenie Polski. Ponad to, polska delegacja odbyła kilka prywatnych rozmów z Prezesem ICC, który chciał dowiedzieć się jakie są możliwości współpracy między naszymi krajami w obszarze handlu. Rozmowy te były owocne i obie strony zdecydowały, że podejmą działania, aby taką współpracę między odpowiednimi sektorami spółdzielczości naszych krajów nawiązać. Poza rozmowami, polska delegacja, została poproszona o kilka wywiadów dla lokalnej telewizji.

29 listopada, w tym samym Centrum Konferencyjnym, odbyło się Walne Zgromadzenie ICA Regionu Azji i Pacyfiku, które oprócz kwestii statutowych tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, czy działalności organizacji Regionu Azji i Pacyfiku, przedyskutowało kwestię dot. wsparcia finansowego dla mniejszych organizacji oraz tworzenia większej ilości warsztatów, seminariów dla członków w celu wzajemnego poszerzania wiedzy i dzielenia się nią między spółdzielniami. Ponad to, na WZ podkreślono ważną rolę projektu partnerskiego z UE, które Region Azji i Pacyfiku prowadzi, a które oprócz finansowych aspektów, jest ważnym łącznikiem między spółdzielczymi organizacjami z tej części świata i ich odpowiednikami z Europy. Dla uczestniczących w WZ przedstawicieli z Polski były to ważne informacje, szczególnie pozytywny stosunek Regionu do współpracy z Unią Europejską. Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, powiedział na forum WZ, że w UE jest wciąż dużo pieniędzy na projekty i na pewno warto, żeby Region Azji i Pacyfiku zainteresował się tymi projektami, szczególnie tymi które dotyczą kształcenia i szkolenia spółdzielczego z nastawieniem na młode pokolenie spółdzielców w tym regionie.

Tego dnia jeszcze, polska delegacja odbyła bardzo ciekawą rozmowę z szefem Jordańskiej Organizacji Spółdzielczej (JCC) na temat roli spółdzielni socjalnych w jego kraju i ekonomii społecznej, a wieczorem podczas uroczystej kolacji na zakończenie Konferencji, która odbyła się w Bordż-e Milad (tzw. Wieży Wolności), najwyższej wieży w Iranie i na Środkowym Wschodzie, Prezes ZLSP, miał raz jeszcze okazję porozmawiać z przedstawicielem JWCU, Panem Osamu Nakano, specjalistą ds. międzynarodowych m.in. na temat potrzeby zwiększenia roli organizacji sektorowych w ICA i zwiększenia działań ICA na rzecz członków poprzez lepszą współpracę z Regionami ICA. Dodatkowo, za pośrednictwem Prezesa ZLSP, Prezes KRS poznał Panią Savitri Singh, Dyrektor ds. Programów w Regionalnym biurze ICA Azji i Pacyfiku. Dzięki jej dobrym kontaktom z Prezesem NCUI (Krajowym Związkiem Spółdzielni w Indiach), zawarte kilka lat temu Porozumienie o Współpracy (MoU) między NCUI i KRS może zostać już niedługo wznowione.  

Następnego dnia, tj. 30 listopada, gospodarze Konferencji zorganizowali wizytę studyjną do szpitala spółdzielczego, mieszczącego się na obrzeżach Teheranu, który posiada oddziały zajmujące się patologią ciąży i położnictwem oraz posiada własne laboratorium. Następnie, uczestnicy wizyt zostali zabrani do jeszcze nie otwartej ogromnej galerii handlowej o nazwie „Iran Mall” mieszczącej się w 22 dystrykcie Teheranu, która prawdopodobnie będzie największą galerią handlową na świecie. Powierzchnia zabudowana wynosi 1.2 miliona metrów kwadratowych, a cała powierzchnia obejmuje 2.1 miliona metrów kwadratowych. Galeria, oprócz ogromnej ilości sklepów i obiektów usługowych tj. sale kinowe, centrum sportowe, park rekreacyjno-sportowy, restauracje, sale konferencyjne, muzea, hotel, itd.) jest przepełniony perską architekturą i sztuką. Przed opuszczeniem galerii, polscy delegaci zostali poproszeni o udzielenie wywiadu tym razem dla telewizji krajowej. W wywiadzie Prezes KRS i Prezes ZLSP zostali zapytani m.in. o to jak oceniają poziom rozwoju gospodarczego w Iranie, konstrukcję galerii oraz jakie są ich wrażanie po Konferencji ICA Azji i Pacyfiku organizowanej w Teheranie.  

Na zakończenie dnia, odwiedziliśmy przepiękny „Zielony Pałac”. Pałac ten należał do Reza Shah, ojca Mohammad Reza, który mieszkał i pracował tam przez wiele lat. Pałac znajduje się w północno-zachodniej części kompleksu Saad Abad, a jego budowa trwała aż siedem lat. Zewnętrzna część pałacu została wykonana z rzadkiego zielonego marmuru z kopalni w Iranie, stąd nazwa. Pałac ma tylko dwa pietra, a w trakcie panowania Mohammad Reza Shah był on wykorzystywany jako miejsce dla zagranicznych gości. Przepiękny, nieduży Pałac oraz otaczający go park był bardzo dobrym zakończeniem wizyt studyjnych i tym samym konferencji w Teheranie.

Następnego dnia przedstawiciele z Polski pojechali na 3 dniową wycieczkę do Isfahanu gdzie oprócz zwiedzania zabytków tego przepięknego i malowniczego miasta mieli okazję odwiedzić Dom Spółdzielczości Pracy oraz Bank Spółdzielczy. W tym drugim, delegacja z Polski miała możliwość porozmawiania z menagerem banku na temat funkcjonowania banków spółdzielczych w Iranie i porównanie ich z bankami spółdzielczymi w Polsce.

Niewątpliwie, wyjazd przedstawicieli polskiej spółdzielczości był bardzo intensywny i przepełniony wieloma owocnymi rozmowami, dzięki którym kontakty z rożnymi organizacjami członkowskimi ICA Regionu Azji i Pacyfiku zostały zaciśnięte. Oczekujemy, że przyniesie to pozytywne skutki dla naszego sektora spółdzielczego, który potrzebuje wymiany międzynarodowej i, który, cytując Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, Pana Mieczysława Grodzkiego „jest otwarty na współpracę z przedstawicielami spółdzielni z całego świata”.  

  

      

    

  

 

logocecop

 

logotyp Coopedia