!!! Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 trwa !!!

Nowy kierunek studiów: NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Rozpoczęcie I semestru: październik 2019 r.

DO WYBORU:

2   ścieżki edukacji:

  • SPÓŁDZIELCZOŚĆ
  • MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

2   szkolenia certyfikowane:

  • Auditor Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001
  • AgilePM Foundation

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach sektora MSP oraz przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielniach.

Studia są odpowiedzią na pojawiające się problemy z zarządzaniem w mikro-,małych i średnich przedsiębiorstwach. Współczesny rynek jest bardzo dynamiczny i wymaga szybkiego reagowania na zachodzące na nim zmiany. Europeizacja i globalizacja stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z dostosowywaniem swoich produktów i usług do wymagań i oczekiwań globalnego klienta. Nadmierny napływ informacji powoduje tzw. szum informacyjny, co skutkuje brakiem możliwości wychwytywania nadążających się okazji, dlatego niezbędna jest umiejętność pozyskiwania informacji rynkowych oraz ich przetwarzania. Studia pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla zainteresowanych kierunkiem więcej szczegółów dostępnych na stronie:  www.nkzp.zarz.agh.edu.pl

‼ Skorzystaj z dofinansowania na studia podyplomowe o tematyce spółdzielczej ‼
Szczegóły znajdziesz na: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia