Młodzi i spółdzielczość

 

Środa, 3 Marca 2021 r.

Wydanie prasowe:  Młodzi ludzie i spółdzielczość: Nowe sprawozdanie ma na celu poprawę zaangażowania młodych ludzi w ruch spółdzielczy

 #coops4dev publikuje swój najnowszy globalny raport badawczy, opracowany wspólnie przez wszystkie biura regionalne ICA przy wsparciu Co-operative College i wkładzie sieci młodzieżowej ICA. Dziś ukazała się nowa tematyczna publikacja badawcza "Młodzi ludzie i spółdzielnie: idealne połączenie?", prezentująca badania i analizy oparte na bezpośrednim zaangażowaniu młodych ludzi w 20 krajach.

Raport, podzielony na pięć rozdziałów i prezentujący szereg praktycznych przykładów współpracy młodzieżowej, wskazuje w jaki sposób można poprawić współpracę między młodymi ludźmi a spółdzielniami. W ramach badania zebrano i przeanalizowano 420 odpowiedzi od młodych ludzi - zarówno młodych spółdzielców, jak i młodych ludzi mniej zaznajomionych z modelem spółdzielczym. Raport pokazuje, że spółdzielnie mogą odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi, przyczyniając się jednocześnie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), w tym SDG 8 dotyczącego godnej pracy i SDG 4 dotyczącego wysokiej jakości edukacji. Raport koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach: zatrudnienie, edukacja, nierówności, zaangażowanie i aktywność obywatelska oraz przedsiębiorczość. W raporcie podkreślono również, w jaki sposób spółdzielnie mogą poprawić swoje wsparcie i zaangażowanie na rzecz młodych ludzi. Dzięki pogłębianiu wiedzy na temat spółdzielni, skutecznemu informowaniu o korzyściach z nich płynących oraz rozwijaniu demokratycznych i integracyjnych kultur współpracy spółdzielczy model biznesowy może stanowić realną alternatywę w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie, a które nasiliły się w kontekście braku bezpieczeństwa i nierówności, jakie pojawiły się po wybuchu pandemii COVID-19. Raport został opracowany w ramach partnerstwa ICA-EU (#coops4dev), zewnętrzne wsparcie dla badań zapewniło Co-operative College (UK), a wnioski i zalecenia opracowano we współpracy z siecią młodzieżową ICA. Raport został zatwierdzony przez kluczowych interesariuszy, w tym przedstawicieli wysokiego szczebla z ruchu spółdzielczego, społeczeństwa obywatelskiego i Unii Europejskiej. Erinch Sahan, Dyrektor Naczelny Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu, podkreślił rolę spółdzielni dla zatrudnienia młodzieży, zauważając: "spółdzielnie są idealną alternatywą. Naturalnie osadzone w swoich społecznościach, są nastawione na upowszechnianie bogactwa i możliwości daleko i szeroko. Jako pionierzy demokracji gospodarczej, są one potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek". Dyrektor Generalny ICA, Bruno Roelants, docenił wartość raportu dla ruchu spółdzielczego, stwierdzając, że "badanie to otwiera umysł, a jego wnioski i zalecenia stanowią dla nas wszystkich w ruchu spółdzielczym istotną podstawę do przemyśleń, jak promować spółdzielnie młodzieżowe, zatrudnienie młodzieży i partycypację w spółdzielniach, a także edukację na temat spółdzielczości".
 

Cały raport można przeczytać TUTAJ.

 

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia