IWS

Jeśli spotykasz się z trudnościami

  • osób dyskryminowanych
  • osób starszych
  • osób niepełnosprawnych lub
  • osób z innych powodów zagrożonych wykluczeniem społecznym

a wiesz, jakie rozwiązania mogłyby im pomóc w sytuacjach życia codziennego lub na przykład w pełnieniu roli zawodowej… zgłoś się do konkursu na innowacje społeczne i uzyskaj grant do 100 tysięcy złotych na przetestowanie i wdrożenie tego pomysłu.

Jest to projekt mający na celu inkubowanie innowacji społecznych czyli opracowanie nowych produktów, usług, metod pracy lub innych rozwiązań czy to organizacyjnych czy też technologicznych,  które wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w codziennym funkcjonowaniu (m.in. osoby ubogie, starsze, niepełnosprawne, chorujące, w tym psychicznie, bezrobotne, bezradne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, dyskryminowane z jakiejkolwiek przyczyny).  

Projekt ma charakter ogólnopolski, ROPS w Krakowie jest jego liderem a naszymi partnerami są: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. prof. Regulskiego.

Realizator projektu oferuje pomoc w opracowaniu pomysłu na innowację społeczną oraz wsparcie finansowe w kwocie do 100 tys zł. na pilotażowe, testowe wdrożenie tego pomysłu. Katalog kosztów kwalifikowanych ustalany jest każdorazowo w trakcie dwustronnych uzgodnień pomiędzy Grantobiorcą a ROPS w Krakowie - co ważne, rozliczenie nie następuje poprzez faktury tylko po efektach, które są wspólnie zdefiniowane przed ewentualnym zawarciem umowy o powierzenie grantu.

Więcej informacji o projekcie Inkubator Włączenia Społecznego znajduje się pod linkiem: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/o-projekcie

Aby się zainspirować, warto zajrzeć do opisów dotychczas zrealizowanych innowacji społecznych: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych-projekt-zakonczony/zlota-dziewiatka-innowacje-spoleczne-miis-wybrane-do-upowszechniania

 

logocecop

 

logotyp Coopedia