Obchodzony od 1923 roku przez spółdzielców na całym świecie czyli już od 100 lat! Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w tym roku przypada 1 lipca!

Tegoroczne obchody będą 29 Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości uznanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a obchodzony będzie po raz 101.

Pod hasłem "Spółdzielnie na rzecz zrównoważonego rozwoju", spółdzielcy na całym świecie są zaproszeni do świętowania Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości i pokazania, w jaki sposób spółdzielczy sposób pracy, inspirowany wartościami i zasadami spółdzielczymi, ma na celu osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) jako część swojego DNA.

Historyczna Rezolucja ONZ dot. Ekonomii Społecznej i Solidarnej, w tym Spółdzielczości
18 kwietnia 2023 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przyjęło pierwszą w historii ONZ rezolucję w sprawie promowania ekonomii społecznej i solidarnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chociaż ONZ już wcześniej uznała znaczenie spółdzielni, w tym poprzez liczne rezolucje w sprawie spółdzielni na rzecz rozwoju społecznego (ostatnia z nich została przyjęta w 2021 r. ) , będzieto pierwszy raz, kiedy ONZ uznaje i wysuwa na pierwszy plan szeroko rozumianą ekonomię społeczną.

Co to jest ESEM?

ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w tzw. pulpitach wizualizacyjnych online, raporcie europejskim i raportach krajowych.

Komu i do czego potrzebny jest ESEM?

ESEM, jako ogromna baza wiedzy na temat PS w poszczególnych krajach, pokazuje ich ogólną kondycję, sukcesy, porażki i bariery, z którymi się zderzają. Dzięki temu władze państw i politycy widzą jak na dłoni, co mogą zrobić, by je wesprzeć. Sami zainteresowani natomiast, czyli Przedsiębiorstwa Społeczne, mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami, a także nawiązywać kontakty i, jeśli zechcą, pomagać sobie wzajemnie.

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży pod hasłem: Solidarność międzypokoleniowa: Budowanie świata dla wszystkich pokoleń, mając na celu wzmocnienie przesłania, że potrzebne są działania wszystkich pokoleń, aby osiągnąć SDGs i nie pozostawić nikogo w tyle. Komitet Młodzieżowy MZS przypomina, że spółdzielnie są efektywnym i demokratycznym ruchem, od którego można się wiele nauczyć, aby lepiej radzić sobie z niektórymi ważnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy jako ludzkość i, aby  budować bardziej sprawiedliwy i różnorodny świat. 

"Spółdzielnie są sprawdzonym narzędziem generowania upodmiotowienia ekonomicznego, rozwoju społecznego, godnej pracy, wzajemnego wsparcia i autonomii w pracy dla młodzieży, jednocześnie wzmacniając ich głos w społeczeństwie”, jak już stwierdzono w Światowym Raporcie Młodzieży ONZ. Jak niedawno powtarzaliśmy podczas Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, inny świat jest nie tylko możliwy, ale już go budujemy.

Gospodarka skoncentrowana na człowieku, prowadzona w sposób demokratyczny, zakorzeniona na terytoriach i dbająca o ludzi i planetę. To jest świat, którego chcemy i który budujemy jako spółdzielcy", powiedziała Ana Aguirre, przedstawicielka Globalnej Sieci Młodzieży MZS.

Obejrzyj przesłanie wideo Any Aguirre, aby dowiedzieć się więcej:

 

 

Europejski Plan Działania na rzecz ESJako konsekwencja przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu oraz w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem, Unia Europejska uznała ekonomię społeczną za sektor, który posiada niezwykłą zdolność do wzmacniania społeczności i zarządzania niezbędną transformacją. 

Tym samym Europejski Plan Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, nad którym aktualnie trwają prace, ma być kluczowym instrumentem rozwoju tego sektora na poziomie europejskim.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz