Rozliczenie roczne CIT dla NGO i PES post

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej na bardzo praktyczne szkolenie poświęcone rozliczeniu rocznemu CIT za 2021 rok. Odbędzie się ono 9 marca (środa) na platformie ZOOM. 

Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych, sp. z o.o. non profit i spółdzielniach socjalnej z organem podatkowym. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D. 

Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2021 r. na wybranych przykładach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz formularzem zgłoszeniowym

Rozliczenie roczne CIT dla spółdzielni

Zapraszamy na praktyczne szkolenie poświęcone rozliczeniu rocznemu CIT dla spółdzielni. Odbędzie się ono 8 marca (wtorek) na platformie ZOOM.

Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania spółdzielni, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Podstawą do właściwego rozliczenia CIT będzie też rozliczenie dotacji, dopłat i subwencji w ramach pomocy COVID.

Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2021 r. na wybranych przykładach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym

Przygotowanie sprawozdania finanswego post

Zapraszamy na szkolenie online, które odbędzie się 2 marca (środa) na platformie ZOOM.

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy, ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2021 w spółdzielniach z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych.

Na szkoleniu poruszone zostaną aspekty Polskiego Ładu w zakresie sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok dla NGO i PES

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej na szkolenie online poświęcone przygotowaniu sprawozdania finansowego za rok 2021. Odbędzie się ono 3 marca (czwartek) na platformie ZOOM. 

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, sp. z o.o. not for profit oraz spółdzielni, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz wprowadzenia do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej. Na szkoleniu uwzględnione zostaną zdarzenia wynikające z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych. Na szkoleniu poruszone zostaną aspekty Polskiego Ładu w zakresie sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym

Zmiany w podatku VAT grafika 2

Już 9 lutego br. w formule online odbędzie szkolenie poświęcone najnowszym zmianom i intepretacjom podatku VAT

Zmiany w 2022 r. wynikają z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną również nowe uregulowania związane z fakturami ustrukturyzowanymi, a zwłaszcza elementami składowymi faktur (ok. 200 pozycji do wypełnienia) oraz systemem KSeF. Ponadto omówione zostaną kolejne zmiany i występujące problemy dotyczące stosowania JPK_V7M.

Szkolenie poprowadzi Irena Siwek, szefowa Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz formularzem zgłoszeniowym

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz