W dniach od 9-14 listopada 2015r. w Antalyi w Turcji miały miejsce wydarzenia istotne dla spółdzielczego ruchu światowego. Odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzieców- ICA (International Co- operative Alliance) na którym oprócz punktów proceduralnych nastąpiło pożegnanie Dame Pauline Green na skutek jej rezygnacji z funkcji Prezydenta ICA. Na jej miejsce w głosowaniu niejawnym wybrano panią Monique Leroux z Kanady.

Delegacja Polska w składzie: Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Asystentka Prezesa - Agata Malczyk-Wołkowska, oprócz udziału w Walnym Zgromadzeniu wzięli udział w kilku panelach tematycznych m. in. „Ramy prawne”, „Siła ludzkiej współpracy”, „Wartość niczego” oraz „Kapitał”. W czasie tych paneli oprócz wystąpień prowadzących przedstawicieli kilku renomowanych uniwersytetów na świecie, uczestnicy toczyli dyskusję nad teraźniejszością i przyszłością spółdzielczości na świecie. Polska delegacja w sposób znaczący poszerzyła swoją wiedzę w tych tematach.  W dyskusji kilkakrotnie zabierał głos Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski. W dniu 14 listopada 2015r. w Antalyi odbyło się także Walne Zgromadzenie CICOPA (International Organization of Industrial Artisanal, Service and Producer’s Co-operatives) podczas którego dokonano wyboru nowych władz tej organizacji. Prezes Janusz Paszkowski został wybrany w skład komitetu wykonawczego CICOPA uzyskując 100% głosów. Walne Zgromadzenie ICA i CICOPA poprzedziła konferencja zorganizowana przez Międzynarodową organizację pracy pt. „Spółdzielnie i świat pracy”. W konferencji tej wzięli udział przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, koleżanka Joanna Brzozowska- Wabik – Członek Zarządu oraz kolega Zdzisław Zatorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Koleżanka Joanna Brzozowska- Wabik jako panelista wystąpiła w sesji zatytułowanej „Spółdzielczość i innowacje” a tematem jej wystąpienia był „Fenomen odrodzenia się idei spółdzielczych w Polsce”. Jak ocenili uczestnicy tego panelu było to bardzo dobre, merytorycznie wystąpienie naszej koleżanki. 

Ponadto, Prezes Janusz Paszkowski, spotkał się z delegacjami spółdzielców z Chin, Rosji, Ukrainy, Indii, Nepalu, Kostaryki, Malezji, Korei, Argentyny, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Filipin. W czasie tych spotkań wymieniono doświadczenia pracy w spółdzielczości w różnych krajach oraz omówiono możliwości współpracy ze spółdzielczością w Polsce. 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz