Raport przedstawia łączne obroty największych spółdzielni na świecie wynoszące ponad 2 biliony dolarów amerykańskich i koncentruje się na wkładzie tych spółdzielni w wypełnianie Celu 8 Zrównoważonego Rozwoju.  

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Europejski Instytut Badań nad Spółdzielniami i Przedsiębiorstwami Społecznymi (Euricse) opublikowały w styczniu br. kolejne wydanie Światowego Monitora Spółdzielczego. W raporcie przedstawiono wpływ światowych spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych na gospodarkę i społeczeństwo: zestawiono je w rankingu 300 liderów, dzieląc je dodatkowo w rankingu sektorowym i analizując ich wkład w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).


Światowy Monitor Spółdzielczy 2019 przedstawia dane zebrane z 4 575 spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych (1 152 z Europy, 3 218 z Ameryki Północnej i Południowej, 197 z Regionu Azji i Pacyfiku i 8 z Afryki) reprezentując 10 sektorów gospodarki. 300 największych spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych generuje obroty wynoszące ponad 2 dolarów amerykańskich, co wynika z zestawienia finansowego za 2017 r.      

A jak wygląda to pod względem sektorowym?

300 największych spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych działa w różnych sektorach gospodarki, ale w tym roku wyjątkowo przoduje sektor ubezpieczeń – 39%. Co do pozostałych sektorów wygląda to następująco: 31.7% sektor rolniczy, 17.7% handel hurtowy i detaliczny, 7% usługi bankowo-finansowe, 1% sektor przemysłu i użyteczności publicznej i tak samo 1% w sektorze zdrowia, edukacji i opieki społecznej. W tym roku doszły dane dot. zatrudnienia i typu spółdzielni.  

 


Dane obrazują największe i najlepiej działające spółdzielnie z niewielkimi rozbieżnościami w zależności od sektorów. Biorąc pod uwagę obroty organizacji, na samym szczycie po raz kolejny plasują się Grupa Crédit Agriciole i Grupa BPCE z Francji, a na trzecim miejscu niemiecka Grupa REWE. Zaś według rankingu mierzącego współczynnik obrotu stanowiący PKB na osobę na podium znalazły się również dwie hinduskie spółdzielnie producentów: Guajarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited i IFFCO.


Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju  

W tym roku raport przedstawia dodatkową analizę 300 liderów pod względem wypełniania celu 8 zrównoważonego rozwoju ONZ (inkluzyjny i zrównoważony rozwój gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godna praca dla wszystkich – SDG 8)

Pod tym względem w pierwszej trójce znalazły się spółdzielnie z Francji (Up Groupe), z Indii (KRIBHCO) oraz z Finlandii (SOK). Można o nich przeczytaj w rozszerzonej wersji Monitora Spółdzielczego, który jako dodatek specjalny zamieścił wywiad z Panią Dianą Dovgan, Sekretarz Generalną CICOPA.

Co ważne, o spółdzielczym wkładzie w Cele SDGs i wysokiej randze Światowego Monitora Spółdzielczego wspomniał Sekretarz Generalny ONZ Pan Antonio Gueterres podczas 74 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku, która odbyła się we wrześniu 2019 r.

Skrót najważniejszych danych dostępny TUTAJ

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz