"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r. wprowadziła określone zmiany do ustawy Prawo Spółdzielcze.

Zmodyfikowane zostały zapisy art. 35, art. 46 i art. 59 dotyczące m.in. sposobu zwoływania posiedzeń organów spółdzielni czy też trybu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

Zachęcamy do zapoznania się z nowym brzmieniem zapisów ustawy Prawo spółdzielcze (PRZEJDŹ do zakładki), które zostały oznaczone na niebiesko.
W zakładce Prawo spółdzielcze można również pobrać tekst ustawy w formacie .doc.

 

 

CICOPA logo full color positive

 

 

grafika konferencja v2

 

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz