"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

W konsekwencji uchwalenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Minister Finansów wydał 31 marca 2020 roku. rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzeniem tym przesunięto m.in. termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a więc do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz jego zatwierdzenia również o 3 miesiące i termin ten mija dokładnie dzisiaj, a więc 30 września 2020 roku.

 

 

Istnieje jednak wiele spółdzielni, które nie odbyły walnego zgromadzenia a co za tym idzie nie zatwierdziły sprawozdania finansowego za ubiegły rok, powołując się na art. 90 tzw. Tarczy Antykryzysowej zgodnie z którym, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.  Jeśli więc WZ nie odbyło się do końca września, a co za tym idzie sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone, należy do KRS złożyć to niezatwierdzone w  terminie 15 dni od zatwierdzenia, a następnie 15 dni po jego ostatecznym zatwierdzeniu.

Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy zatwierdziła sprawozdanie finansowe ZLSP za rok 2019  na swoim posiedzeniu w dniu 17 września br. Oprócz formalnej uchwały, była to również okazja do podsumowania działań realizowanych przez ZLSP w ubiegłym roku w zakresie działalności organów wewnętrznych, realizacji celów statutowych oraz w okresie pandemii koronawirusa, która nastąpiła w roku bieżącym.

ZLSP liczby

 

 

 

 

 

CICOPA logo full color positive

 

 

grafika konferencja v2

 

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz