19 listopada 2020 roku odbył się XV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Po raz pierwszy, ze względu na panującą pandemię, odbył się przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, czyli przez platformę ZOOM. Charakteryzował się przy tym niezwykle wysoką frekwencją, wzięło w nim bowiem udział ponad 90% uprawnionych delegatów.

 

 

W ramach przygotowania do tego wydarzenia, od kilku miesięcy prowadzono prace nad przygotowaniem zmian do statutu ZLSP, które m.in. wynikały z rekomendacji zawartych w protokole lustracji Związku przeprowadzonej w roku ubiegłym. Prace odbywały się w ramach Komisji statutowej powołanej przez Prezesa Zarządu, Pana Janusza Paszkowskiego, w trakcie konsultacji z Dyrektorami Delegatur, członkami Rady Nadzorczej Związku oraz w trakcie Zjazdów Regionalnych, które odbyły się w okresie od września do października br. Zamówiono w tej sprawie również dwie opinie prawne.

Ostatecznie XV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZLSP zaakceptował szereg zmian w statucie organizacji, z których największa to wprowadzenie kategorii Interesariuszy, a więc organizacji, które współpracują ze Związkiem, wspierając go w osiąganiu celów związanych z rozwojem spółdzielczości.

Zjazd przyjął również stanowisko wzywające do wprowadzenia zmian prawnych w zakresie minimalnej liczby członków spółdzielni pracy. Aktualnie, aby założyć i/lub prowadzić taką spółdzielnię potrzebne jest minimum 10 osób i w opinii delegatów jest to jedna z kluczowych barier ograniczających rozwój sektora.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz