"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jest to niezwykła okazja dla ruchu spółdzielczego, aby podnieść świadomość opinii publicznej na temat spółdzielczej formy gospodarowania.  

W dniu 16 grudnia 2012r. w restauracji Winnica w Kielcach odbyło się spotkanie Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księgowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu ZLSP Janusz Paszkowski przedstawiając historię Związku oraz omówił kondycję spółdzielczości w Polsce.

20 lat minęło.

W dniach 29-30 listopada 2011r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy obchodził uroczyście Jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia.

W dniach od 14 do 18 listopada 2011 w Cancun w Meksyku odbyły się cztery ważne dla spółdzielczości wydarzenia: Posiedzenie Rady ICA, Zgromadzenie Ogólne ICA, Posiedzenie Komitetu Wykonawczego CICOPA, Zgromadzenie Ogólne CICOPA.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Janusza Paszkowskiego

W kwietniu 2011 roku Zarząd Związku zlecił opracowanie głębokiej analizy spółdzielczości pracy w Polsce, której celem było przekazanie wiedzy na temat spółdzielni pracy oraz próba sformułowania hipotez badawczych dotyczących przyczyn ich obecnej kondycji i kierunków rozwoju.

W dniu 22 grudnia 2010 r. w Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Szkoła Trenerów Spółdzielczych".

Po rocznej nauce grupa 15 pracowników Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz grupa 15 spółdzielców z różnych organizacji uzyskała certyfikaty trenera.

Rossano Rimelli został wybrany Prezydentem CECOP " CICOPA Europe na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbyło się 4 listopada w Brukseli. Rossano Rimelli jest absolwentem ekonomi i ekspertem w sprawach przemysłowych. Od 25 lat działa bardzo aktywnie we włoskim ruchu spółdzielczym. Od 2007 roku był Prezesem ANCPL, które jest branżową organizacją Legacoop dla spółdzielni przemysłowych.


WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE1. Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach;

W dniach 14-15 czerwca 2010 r. odbyło się w Polanowicach Pierwsze Spotkanie Sieciujące Centrów Integracji Społecznej: "Dziś i jutro Centrów Integracji Społecznej, problemy i perspektywy działania".

Organizatorem spotkania była Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Patronat nad spotkaniem objęło Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Tezy programowe do konferencji i warsztatów w ramach projektu pt. "Fundusze unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla spółdzielczości" w Supraślu.

Tematyka tego spotkania jest kontynuacją prac nad strategicznymi programami i szczegółowymi pomysłami oraz rozwiązaniami antykryzysowymi w oparciu o fundusze unijne dla spółdzielczości wszystkich 15 branż. W 2008 r. zorganizowałem w Krajowej Radzie Spółdzielczej trzy warsztaty w formie „burzy mózgów”, w węższym gronie, na których opracowano „Zarys koncepcji strategicznych programów dla spółdzielczości”.

W dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2009 odbyły się w Mediolanie: wewnętrzne seminarium oraz wizyty studyjne dla partnerów projektu SCEW "Spółdzielnie Socjalne Wschód-Zachód, dwa modele spółdzielczości socjalnej w porównaniu. Informacja, konsultacja i partycypacja reprezentantów pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni". Projekt realizowany jest przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach grantu finansowanego z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. 

1 czerwca 2009 r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy rozpoczął realizację IV edycji projektu Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych na terenie województwa małopolskiego.

OWSS będzie kontynuował działania w zakresie:

  • doradztwa i szkoleń 
  • udzielania wsparcia finansowego spółdzielniom socjalnym

W dniach od 26 do 28 maja 2009r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, kończące jej kadencję. Głównym tematem tego posiedzenia było omówienie zweryfikowanego sprawozdania finansowego Związku za rok 2008, a także sprawy dot. organizacji X Zjazdu Delegatów ZLSP, który odbędzie się 7 października 2009r. w Warszawie. Rada dokonała także zmian w strukturze organizacyjnej Związku.

W dniach 23-26 marca 2009 roku w Krakowie obchodzono Międzynarodowy Tydzień Spółdzielczości w ramach, którego miały miejsce dwa ważne wydarzenia:

  • Konferencja pt: "Informacja, konsultacja i partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni" finansowana z funduszy Komisji Europejskiej
  • oraz posiedzenie Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

 

CICOPA logo full color positive

 

 

grafika konferencja v2

 

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz