"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w dniu 25 listopada 2017 roku, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie ogłoszono laureatów konkursu „Odkrywamy Spółdzielnie”.

Konkursu pt. „Odkrywamy spółdzielnie” został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz świętowania Dekady Spółdzielczej przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie. Celem Konkursu było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej, mieszkańców Małopolski i Śląska na spółdzielnie, ich osiągnięcia i zakres działania.

2

Konferencja na zakończenie Projektu „Saving Jobs!” zatytułowana „Przekształcenia przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz rola władz publicznych – niedoceniona alternatywa zapobiegająca zamykaniu się przedsiębiorstw? odbyła się 26 września 2017 r. w Komitecie Regionów w Brukseli.  

Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele ze świata ekonomii, władz publicznych, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego omawiali na różnych panelach kluczowe elementy odnoszących sukces przekształceń, odmienną sytuację w różnych krajach członkowskich UE oraz rolę jaką władze lokalne i regionalne mogą pełnić tworząc dogodne warunki do przeprowadzania przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy.  

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2016. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.

Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników.

Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.

Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.

Nadszedł czas na kolejne spotkanie Partnerów Projektu „Saving Jobs!”, które tym razem odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 czerwca w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu wezmą udział Koordynatorzy Projektu, COCETA (Hiszpańska Federacja Spółdzielni Pracy) oraz Partnerzy Projektu tj. COOPERATIVES UK (Wielka Brytania), KOOPERATIONEN (Dania), ZLSP (Polska) oraz REVES (Sieć Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej).

Spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim analizie i ocenie szkoleń przeprowadzonych pod koniec maja i na początku czerwca w Krakowie, Kopenhadze i w Manchesterze. Szkolenia poświęcone były przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy. Szkolenia prowadzili hiszpańscy eksperci z dziedziny przekształceń biznesowych z organizacji zaangażowanych w Projekt „Saving Jobs!”

Długo oczekiwane szkolenie w ramach Projektu SAVING JOBS! jest już za nami. Dla przypomnienia, odbyło się ono w Krakowie dnia 30 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Optima” i trwało od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Szkolenie prowadzili dwaj hiszpańscy specjaliści ds. przekształceń: Pan Pablo Sanchez z UCOMUR (Związku Spółdzielni Pracy Regionu Murcji) oraz Pan Saturnino Martin z FAECTA (Federacji Spółdzielni Pracy Regionu Andaluzji). Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele z Kancelarii Księżyk z Krakowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Krak Business, przedstawiciele Delegatur Regionalnych Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości.

zdjęcie grupowe SJ

W dniu 30 maja 2017 r. w Krakowie, w ramach Projektu Saving Jobs!, w którym uczestniczą spółdzielcy z Hiszpanii, Polski, Belgii, Wielkiej Brytanii i Danii, odbędzie się długo wyczekiwane przez polskiego partnera Projektu szkolenie poświęcone przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy.

Na szkoleniu, zaproszeni interesariusze zapoznają się z diagnozą sytuacji poprzedzającej proces przekształcenia własności przedsiębiorstwa, z pierwszymi działaniami w ramach procesu transformacji i zaleceniami dot. rozpoczęcia przekształceń biznesowych oraz środkami do przeprowadzenia procesu transformacji/przekształceń. Zostaną im również przedstawione sytuacje oraz przykłady przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz sukcesji przedsiębiorstw, kontynuujących swoją działalność w formie spółdzielni pracy.

Na uroczystość jubileuszu 90-lecia spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie i 30 - tej rocznicy Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” działającej w Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie w dniu 7 kwietnia 2017 roku licznie przybyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Delegacji w skład, której wchodzili członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, a zarazem przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy: Anna Bulka i Katarzyna Kaźmierska, przewodniczył Janusz Paszkowski - Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

P1110314

19 grudnia 2016 roku do Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa zostali zaproszeni na spotkanie z władzami Miasta Tarnowa przedstawiciele tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, władz oświatowych, spółdzielczości dorosłych, mediów oraz uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym powołali spółdzielnie uczniowskie w pięciu tarnowskich szkołach wraz z opiekunami.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w ramach podsumowania projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, którego głównym celem było pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Tarnowa.

Założeniem Projektu jest przekazanie hiszpańskich doświadczeń w kontekście ratowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, którym grozi bankructwo lub w których właściciel przechodzi na emeryturę, poprzez tworzenie spółdzielni pracy.

Szacuje się, że w Hiszpanii istnieje ponad 100 przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształceń w spółdzielnie. Jednak wciąż potrzeba większego usystematyzowania i przeanalizowania tego rodzaju danych w trakcie trwania Projektu.

Przedstawiciele spółdzielczych organizacji europejskich i hiszpańskich spotkali się w Murcji w Hiszpanii, aby wspólnie omówić kwestię akcjonariatu pracowniczego (firmy przekształcone w spółdzielnie) w ramach europejskiego Projektu „Saving Jobs!”.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci z opiekunami na Spółdzielcze Mikołajki, które odbędą się 11 grudnia 2016 roku o godzinie 15:30 w Domu Spółdzielczości Pracy przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie.

3

 

W programie: pieczenie pierników, robienie śniegu i bitwa na śnieżki, produkcja świątecznych lampionów i słodkich choinek oraz poszukiwanie Mikołajkowego Skarbu. Zabawę około godziny 18.00 zakończy malowanie buziek i rozdawanie prezentów przez Mikołaja.

Pierwsze spotkanie w ramach europejskiego projektu „Saving Jobs!” odbyło się w Manchesterze. Projekt ma na celu poprawę warunków przekształcania przedsiębiorstw w formę akcjonariatu pracowniczego poprzez powoływanie spółdzielni oraz podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze spółdzielczej formy gospodarowania.

sj1

W dniu 28 września 2016 roku uczniowie zainspirowani projektem „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” powołali w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Spółdzielnię Uczniowską „Horyzont”. Jest to pierwsza z pięciu planowanych do założenia spółdzielni w projekcie.

P1100024

Z nowym rokiem szkolnym kontynuujemy realizację projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy po wakacyjnej przerwie wróciła do tarnowskich szkół, gdzie kontynuuje rozpoczętą przed wakacjami realizację projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa.

W ramach dotychczasowej jego realizacji w czterech tarnowskich szkołach zorganizowano spotkania informacyjne promujące przedsiębiorczość i spółdzielczą formę gospodarowania, warsztaty z przedsiębiorczości przeznaczone dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich oraz kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskiej.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2015. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.

Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników, np. zdolności spółdzielni do przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego.

Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.

Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.

Po zorganizowaniu spotkań informacyjnych oraz przygotowaniu uczniów z czterech tarnowskich szkół do działania w spółdzielniach uczniowskich, przyszedł czas na zorganizowanie kursu dla potencjalnych opiekunów takich spółdzielni.

Każda spółdzielnia uczniowska musi mieć wyznaczonego opiekuna, który powinien zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wspierać uczniów w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej w szkole.

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP wspierając szkoły w tworzeniu spółdzielni uczniowskich w ramach realizacji zadania publicznego „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” zorganizowała 16 godzinny kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich.

P1080614

Przed wakacjami uczniowie skoncentrowani są na zakończeniu roku szkolnego z jak najwyższymi ocenami, mimo to pośród natłoku obowiązków tarnowska młodzież z czterech szkół ponadgimnazjalnych znalazła czas na dodatkowe zajęcia i otrzymała spory „zastrzyk wiedzy” spółdzielczej podczas trzydniowych warsztatów organizowanych dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich.

1

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47, odbyło się spotkanie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), w którym ze strony ZLSP uczestniczył Janusz Paszkowski, Prezes Zarządu ZLSP i Urszula Fila-Kicman, Asystentka Prezesa ZLSP.

W dniach 21-29 października 44-osobowa delegacja Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) przebywała z wizytą studyjną w Chinach na zaproszenie Chińskiej Narodowej Federacji Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych (ACFSMC). Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele zrzeszonych spółdzielni pracy, oraz na zaproszenie Związku reprezentanci innych branż spółdzielczych, np. spółdzielni rolniczych, spółdzielni "Samopomoc Chłopska", czy spółdzielni konsumenckich "Społem" oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw KRAK-Business, a także przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej ZLSP, pracownicy Biura Zarządu i Delegatur Regionalnych.

 

CICOPA logo full color positive

 

 

grafika konferencja v2

 

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz