"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

Kwestia pozyskania środków finansowych na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna z największych bolączek ruchu spółdzielczego. Problem ten dotyczy również innych podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej, stąd od wielu lat prowadzone były prace nad stworzeniem instrumentu pożyczkowego, który udzielałby wsparcia przedsiębiorstwom mającym trudności w uzyskaniu kredytu bankowego. W pracach tych uczestniczył również Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prezentując ważne z punktu widzenia spółdzielczości pracy postulaty.

 

Drodzy Koledzy,

z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Zarząd  Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawieżyczy Wam wytrwałości w działaniach na rzecz rozpowszechniania idei Spółdzielczej, przychylności ze strony Spółdzielców i chęci współpracy na rzecz  dobrego funkcjonowania oraz tworzenia nowego wizerunku spółdzielczości w Polsce.

Życzenia 2019

 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji CECOP reprezentującej spółdzielnie przemysłowe i usługowe. W spotkaniu z ramienia ZLSP uczestniczyli Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, Wiceprezydent CECOP, oraz Pani Urszula Fila-Kicman, asystentka Prezesa ZLSP.

Dokument strategiczny dot. Przyszłości Pracy obrazujący stanowisko spółdzielni przemysłowych, rzemieślniczych i usługowo-produkcyjnych został opracowany przez CICOPA (Międzynarodową Organizację reprezentującą w/w spółdzielnie) w konsultacji z jej członkami, w tym, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badania dot. wpływu spółdzielczości na nasze życie przeprowadzonego w Polsce w 2017 r.. Celem badania było zbadanie ekonomicznych i społecznych korzyści, jakie spółdzielnie przysparzają swoim członkom oraz korzyści wynikających z działalności spółdzielni na poziomie społeczności lokalnych.

pic 1

W dniu 18 grudnia 2017  roku w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w siedzibie Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) odbyło się przedświąteczne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych branż spółdzielczych z województw małopolskiego i śląskiego, seniorzy spółdzielcy, przedstawiciele przedsiębiorców, Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej, krakowskich uczelni i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pełnomocnik Krajowej Rad Spółdzielczej Piotr Huzior. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Gości powitała dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie ZLSP Anna Bulka. Porządek obrad wraz z harmonogramem spotkania  przedstawił Prezes Klubu Ryszard  Woś.

1a

W dniu 29 listopada 2017 r. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Anna Bulka, Bożena Piaskowy, Zdzisław Zatorski uczestniczyli w uroczystej Gali VII edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w pieknej scenierii Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie zgromadził wielu przedstawicieli i sympatyków ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gosci znaleźli się nie tylko finalisci, ale również przedstawiciele podmiotów, które składały aplikacje do konkursu, w tym: Spółdzielni Pracy Meblomet z Mszany Dolnej i Usługowej Spółdzielni Inwalidów ze Skawiny.

pierwsze

W dniu 29 listopada 2017r. na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w spotkaniu pt. „Perspektywy współpracy nauki z biznesem” uczestnniczyły przedstawicielki Związku Lustracyjnego Spóldzielni Pracy Anita Strzebońska i Malwina Śwircz. Spotkania organizowane są, aby z jednej strony przyblizyć ofertę i możliwości współpracy ze światem nauki przedsiebiorców z drugiej strony przyblizyć studentom świat biznesu i różnorodność możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa studentów, przedstawiciele nauki biznesu tj. małych i średnich przedsiębiorstw, w tym też spółdzielni pracy (Spółdzielnia Pracy Meblomet z Mszany Dolnej) oraz uczniowie krakowskich szkół, w tym członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”.

1

Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w dniu 25 listopada 2017 roku, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie ogłoszono laureatów konkursu „Odkrywamy Spółdzielnie”.

Konkursu pt. „Odkrywamy spółdzielnie” został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz świętowania Dekady Spółdzielczej przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie. Celem Konkursu było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej, mieszkańców Małopolski i Śląska na spółdzielnie, ich osiągnięcia i zakres działania.

2

Konferencja na zakończenie Projektu „Saving Jobs!” zatytułowana „Przekształcenia przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz rola władz publicznych – niedoceniona alternatywa zapobiegająca zamykaniu się przedsiębiorstw? odbyła się 26 września 2017 r. w Komitecie Regionów w Brukseli.  

Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele ze świata ekonomii, władz publicznych, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego omawiali na różnych panelach kluczowe elementy odnoszących sukces przekształceń, odmienną sytuację w różnych krajach członkowskich UE oraz rolę jaką władze lokalne i regionalne mogą pełnić tworząc dogodne warunki do przeprowadzania przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy.  

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2016. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.

Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników.

Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.

Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.

Nadszedł czas na kolejne spotkanie Partnerów Projektu „Saving Jobs!”, które tym razem odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 czerwca w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu wezmą udział Koordynatorzy Projektu, COCETA (Hiszpańska Federacja Spółdzielni Pracy) oraz Partnerzy Projektu tj. COOPERATIVES UK (Wielka Brytania), KOOPERATIONEN (Dania), ZLSP (Polska) oraz REVES (Sieć Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej).

Spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim analizie i ocenie szkoleń przeprowadzonych pod koniec maja i na początku czerwca w Krakowie, Kopenhadze i w Manchesterze. Szkolenia poświęcone były przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy. Szkolenia prowadzili hiszpańscy eksperci z dziedziny przekształceń biznesowych z organizacji zaangażowanych w Projekt „Saving Jobs!”

Długo oczekiwane szkolenie w ramach Projektu SAVING JOBS! jest już za nami. Dla przypomnienia, odbyło się ono w Krakowie dnia 30 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Optima” i trwało od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Szkolenie prowadzili dwaj hiszpańscy specjaliści ds. przekształceń: Pan Pablo Sanchez z UCOMUR (Związku Spółdzielni Pracy Regionu Murcji) oraz Pan Saturnino Martin z FAECTA (Federacji Spółdzielni Pracy Regionu Andaluzji). Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele z Kancelarii Księżyk z Krakowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Krak Business, przedstawiciele Delegatur Regionalnych Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości.

zdjęcie grupowe SJ

W dniu 30 maja 2017 r. w Krakowie, w ramach Projektu Saving Jobs!, w którym uczestniczą spółdzielcy z Hiszpanii, Polski, Belgii, Wielkiej Brytanii i Danii, odbędzie się długo wyczekiwane przez polskiego partnera Projektu szkolenie poświęcone przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy.

Na szkoleniu, zaproszeni interesariusze zapoznają się z diagnozą sytuacji poprzedzającej proces przekształcenia własności przedsiębiorstwa, z pierwszymi działaniami w ramach procesu transformacji i zaleceniami dot. rozpoczęcia przekształceń biznesowych oraz środkami do przeprowadzenia procesu transformacji/przekształceń. Zostaną im również przedstawione sytuacje oraz przykłady przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz sukcesji przedsiębiorstw, kontynuujących swoją działalność w formie spółdzielni pracy.

Na uroczystość jubileuszu 90-lecia spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie i 30 - tej rocznicy Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” działającej w Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie w dniu 7 kwietnia 2017 roku licznie przybyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Delegacji w skład, której wchodzili członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, a zarazem przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy: Anna Bulka i Katarzyna Kaźmierska, przewodniczył Janusz Paszkowski - Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

P1110314

19 grudnia 2016 roku do Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa zostali zaproszeni na spotkanie z władzami Miasta Tarnowa przedstawiciele tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, władz oświatowych, spółdzielczości dorosłych, mediów oraz uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym powołali spółdzielnie uczniowskie w pięciu tarnowskich szkołach wraz z opiekunami.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w ramach podsumowania projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, którego głównym celem było pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Tarnowa.

Założeniem Projektu jest przekazanie hiszpańskich doświadczeń w kontekście ratowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, którym grozi bankructwo lub w których właściciel przechodzi na emeryturę, poprzez tworzenie spółdzielni pracy.

Szacuje się, że w Hiszpanii istnieje ponad 100 przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształceń w spółdzielnie. Jednak wciąż potrzeba większego usystematyzowania i przeanalizowania tego rodzaju danych w trakcie trwania Projektu.

Przedstawiciele spółdzielczych organizacji europejskich i hiszpańskich spotkali się w Murcji w Hiszpanii, aby wspólnie omówić kwestię akcjonariatu pracowniczego (firmy przekształcone w spółdzielnie) w ramach europejskiego Projektu „Saving Jobs!”.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci z opiekunami na Spółdzielcze Mikołajki, które odbędą się 11 grudnia 2016 roku o godzinie 15:30 w Domu Spółdzielczości Pracy przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie.

3

 

W programie: pieczenie pierników, robienie śniegu i bitwa na śnieżki, produkcja świątecznych lampionów i słodkich choinek oraz poszukiwanie Mikołajkowego Skarbu. Zabawę około godziny 18.00 zakończy malowanie buziek i rozdawanie prezentów przez Mikołaja.

 

CICOPA logo full color positive

 

 

grafika konferencja v2

 

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz