„Spółdzielczość pracy w Polsce. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju”

Raport z badania przeprowadzonego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w 2016 roku wśród spółdzielni pracy zrzeszonych w ZLSP. Celem analizy było określenie aktualnych problemów społecznych i ekonomicznych, zarówno natury wewnątrz-spółdzielczej jak i związanej z otoczeniem, w którym spółdzielnie pracy funkcjonują.

Opracowanie zawiera  m.in. następujące części:

  • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności i rozwoju spółdzielni pracy – opracowanie na podstawie materiałów źródłowych zebranych techniką wywiadów pogłębionych wśród prezesów losowo wybranych spółdzielni pracy z całej Polski, zrzeszonych w ZLSP.
  • Stan i perspektywy działalności spółdzielni pracy w opinii władz badanych spółdzielni – opracowanie na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych, w których udział brali zarówno prezesi zarządów spółdzielni, przewodniczący rad nadzorczych jak i członkowie tych organów.
  • Analiza SWOT sektora spółdzielni pracy.

 

 TUTAJ można pobrać pełny raport - Spółdzielczość pracy w Polsce

Spdzielczo pracy w Polsce OKADKA

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz