UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

Odznakę™ Honorową "€žZa zasługi dla Spółdzielczości Pracy"€ "€“ zwanej dalej Odznaką "€“ nadaje Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu ZLSP lub wspólny wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni pracy lub organizacji spółdzielczej.

Odznakę™ nadaje się™ spółdzielni pracy lub innej organizacji spółdzielczej, która kultywuje uniwersalne wartości spółdzielcze oraz osiąga od przynajmniej dziesię™ciu lat wyróżniające efekty gospodarcze. Może byę‡ również nadawana organizacji społecznej, samorządowej i administracji państwowej oraz osobom fizycznym "€“ szczególnie zasłużonych dla rozwoju spółdzielczości pracy.

REGULAMIN

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz