Sprawozdanie finansowe za 2021 rok dla NGO i PES

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej na szkolenie online poświęcone przygotowaniu sprawozdania finansowego za rok 2021. Odbędzie się ono 3 marca (czwartek) na platformie ZOOM. 

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, sp. z o.o. not for profit oraz spółdzielni, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz wprowadzenia do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej. Na szkoleniu uwzględnione zostaną zdarzenia wynikające z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych. Na szkoleniu poruszone zostaną aspekty Polskiego Ładu w zakresie sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz