5 maja 2016r.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczęła realizację projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, którego celem jest promocja spółdzielczości uczniowskiej w gminie Tarnów oraz zainspirowanie powstania i założenie spółdzielni uczniowskich w szkołach ponadgimnazjalnych oraz budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych mieszkańców Tarnowa.

W ramach projektu zostaną zorganizowane m.in.:

- spotkania informacyjne promujące przedsiębiorczość i spółdzielczą formę gospodarowania;

- warsztaty z przedsiębiorczości przeznaczone dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich;

- kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskiej;

- wycieczka do Muzeum Spółdzielczości w Warszawie.

Ponadto, szkoły, które zdecydują się na założenie spółdzielni uczniowskiej zostaną objęte wsparciem specjalistów z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości, którzy będą koordynować przygotowania do uruchomienia tego typu działalności oraz wspierać pierwsze kroki nowopowstałych spółdzielni.

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, które zainteresowane są udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia deklaracji na załączonym wzorze. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Deklaracje można nadsyłać do 16 maja 2016 roku.

Realizacja projektu przewidziana jest w wybranych 5 szkołach, które zostaną zakwalifikowane na podstawie złożonych deklaracji. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz względy formalne. Pierwszeństwo będą mieć szkoły, które w swoim statucie mają przewidziane działanie spółdzielni uczniowskiej.

Poniżej szczegółowa informacja o projekcie oraz wzór deklaracji.

Informacja o projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Agencją Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pod numerem telefonu: (12) 655-10-17 lub (12) 655-09-91.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Z poważaniem,

Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Joanna Brzozowska-Wabik       

 

    

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia