"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

Honorową Odznakę "Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy", zwaną dalej Odznaką, nadaje Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek rady nadzorczej i zarządu spółdzielni pracy.

Odznaka może być nadana osobie, która w spółdzielczości pracy przepracowała nienagannie co najmniej 10 lat, a swoją działalnością społeczną i zawodową oraz szczególnymi osiągnięciami przyczyniła się do rozwoju spółdzielczości pracy. Może ona być również nadana działaczowi organizacji społecznej, samorządowej, spółdzielczej lub administracji państwowej zasłużonemu dla rozwoju spółdzielczości pracy.

 

REGULAMIN

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz